5/6/07

Λίγα λόγια για τη ΦΟΕΑ

Η Φοιτητική Ομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Φ.Ο.Ε.Α.) ιδρύθηκε το 1980 - ένα χρόνο μετά το κλείσιμο των ιδιωτικών τραπεζών αίματος στην Ελλάδα - από μια ομάδα φοιτητών Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η ομάδα δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της Πανεπιστημιακής κοινότητας για το θεσμό της Εθελοντικής Αιμοδοσίας, αλλά και την ενίσχυση του θεσμού αυτού, με στόχο την επαρκή κάλυψη των αναγκών σε αίμα στον τόπο μας.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, η Φ.Ο.Ε.Α. σε συνεργασία με τα δύο νοσοκομεία: το Νοσοκομείο «Γ.Χατζηκώστα» και το Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των έκτακτων αναγκών τους σε αίμα. Τα δύο νοσοκομεία αναλαμβάνουν εξολοκλήρου τη λήψη, τον έλεγχο, την επεξεργασία και τη διακίνηση του λαμβανομένου αίματος και των παραγώγων του, δεδομένου ότι η Φ.Ο.Ε.Α. δε διατηρεί τράπεζα αίματος.

Επιπλέον, η Φ.Ο.Ε.Α. είναι αντίθετη με οποιασδήποτε μορφής δοσοληψίας, όσον αφορά στη διαχείριση του αίματος, γι’ αυτό το λόγο παρεμβαίνει μόνο στην ενεργοποίηση και ενημέρωση των φοιτητών πιστεύοντας ότι το αλισβερίσι με το θείο αυτό αγαθό, αποτελεί τη χειρότερη μορφή εκμετάλλευσης. Για το λόγο αυτό τίθεται και υπεράνω πολιτικών, θρησκευτικών, φυλετικών, τοπικιστικών και άλλων διαφορών. Στόχος και όνειρο της Φ.Ο.Ε.Α. είναι η Εθελοντική Αιμοδοσία να γίνει βίωμα και συνείδηση της νέας γενιάς και όχι μια λύση ανάγκης σε περιπτώσεις ασθενών συγγενών.

Η ανάγκη ύπαρξης της Φ.Ο.Ε.Α. δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι μια χώρα αναπτυσσόμενη, όπως η Ελλάδα, με τη θλιβερή πρωτιά στα τροχαία ατυχήματα και με τις τεράστιες ανάγκες αίματος που απαιτούνται για τις μεταγγίσεις των πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία, αποτελεί ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, λόγω της ανεπάρκειας αίματος. Η κάλυψη μέρους των αναγκών από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό μέχρι πρόσφατα δε μας τιμούσε καθόλου ως χώρα. Η Φ.Ο.Ε.Α. σε συνεργασία με τοπικούς φορείς προσπαθεί να βελτιώσει, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο, αυτή την εικόνα γνωρίζοντας καλά ότι το αίμα δεν παράγεται από τεχνητά μέσα, ούτε αντικαθίσταται από κάποιο φάρμακο:

Αστείρευτη πηγή είναι μόνο ο Εθελοντής Αιμοδότης.

Στόχος μας είναι ενεργοποίηση και ενημέρωση των φορέων αλλά και κάθε πολίτη χωριστά, για τις ανάγκες σε αίμα και τη σημασία της συμμετοχής στην Εθελοντική Αιμοδοσία. Γιατί πρέπει να πιστέψουμε όλοι ότι πέντε λεπτά από το δικό μας χρόνο μπορούν να σώσουν μια ζωή.

Ας γίνει η αιμοδοσία από συνήθεια...ΛΑΤΡΕΙΑ!


Δεν υπάρχουν σχόλια: